MONITOR 2019

Hier Opgewekt gaat onze leden benaderen in september om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Dit wordt straks gevraagd:

“Jouw hulp nodig voor de LEM 2019”

“Zonder jouw hulp kunnen we geen Monitor samenstellen. En dat is wel nodig, want de Monitor wordt gebruikt door beleidsmakers in Den Haag, door provincies, gemeenten en media. Het geeft een onderbouwd beeld van de beweging van onderaf en maakt alle coöperaties zichtbaar. Zou je aan ons kunnen doorgeven welke projecten je in 2019 bent gestart en welke projecten je in de pijplijn hebt? Met jouw hulp krijgen we onze informatie compleet. We hopen op je bijdrage!”

Wordt vervolgd