Lokale Energie Monitor 2018

Beste leden,

Het is weer tijd voor de Lokale Energie Monitor (LEM). De monitor is een jaarlijkse rapportage en analyse van de ontwikkelingen van de burgerenergie initiatieven in Nederland. In 2015 verscheen de eerste Lokale Energie Monitor. Sindsdien zijn er een flink aantal energiecoöperaties bijgekomen. Eind 2017 stond de teller op 392 energiecoöperaties.

Jouw hulp nodig voor de LEM 2018
Zonder jouw hulp kunnen we geen Monitor samenstellen. En dat is wel nodig, want de Monitor wordt gebruikt door beleidsmakers in Den Haag, door provincies, gemeenten en media. Het geeft een onderbouwd beeld van de beweging van onderaf en maakt alle coöperaties zichtbaar. Zou je aan ons kunnen doorgeven welke projecten je in 2018 bent gestart en welke projecten je in de pijplijn hebt? Met jouw hulp krijgen we onze informatie compleet. We hopen op je bijdrage!

Doe mee!
Bijdragen is gemakkelijk. Vul de bijlage in, sla het bestand op en stuur het ons toe via email: info@hieropgewekt.nl Het werkt dus iets anders dan de voorgaande jaren. Het toesturen van de gegevens kan tot 21 september.
Hulp nodig? Neem dan contact op met Richard.

Alvast hartelijk dank voor je bijdrage!

Met vriendelijke groeten,
Fijne dag en vriendelijke groet,
Tom Verloop