Grafische weergegeven

De veronderstelling dat één van de groenste energieleveranciers (zoals Energie VanOns) ook duurder zal zijn. Dit is een misverstand, zie de tabel waarin de kosten per maand van de verschillende energieleveranciers samen met de cijfer van de Wise ranking in grafiek gezet