Gezocht

Er is veel werk voor het bestuur en we zoeken al een tijdje naar uitbreiding. Er is al één kandidaat voor een bestuursfunctie maar we willen ook graag een vertegenwoordiger uit de zuidelijke helft van Drenthe.

Zegt het voort of meldt u aan!

Met de provincie zijn goede afspraken gemaakt die het voor de KEI mogelijk maken zwarte cijfers te schrijven. Dat maakt het makkelijker om onkosten en schulden af te dekken.