Duurzaam Drijber

Duurzaam Drijber schiet uit de startblokken. Nu de oprichting een feit is gaat de club aan de slag met gezamenlijke inkoop van zonnepanelen en een voedselbos.

Initiatiefneemster Paula Laning en haar medebestuursleden zijn al een jaar bezig met een duurzamer dorp. Sinds vorige week is de coöperatie officieel een feit. Plannen zijn er te over, concrete doelstellingen niet. ,,We willen echt plannen maken van onderop”, legt Laning uit. Daarom kregen inwoners afgelopen jaar met een brainstormavond, een duurzaamheidsmarkt in het dorpshuis en een poll op de dorpswebsite de kans om mee te denken over de coöperatie. ,,Allemaal om uit te zoeken wat het dorp belangrijk vindt om aan te pakken”, zegt de Drijberse.

Panelen, voedselbos en sporthal
Zowel de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen als het voedselbos werden belangrijk gevonden. ,,We hebben het ook nog gehad over gebruikmaken van de restwarmte van Attero, maar dat is zo ingewikkeld, daar beginnen we eerst nog niet aan.”
Daarnaast zijn er plannen voor zonnepanelen op het dak van de sporthal in Wijster. ,,De sporthal is bezig helemaal energieneutraal te worden, maar het oprichten van een coöperatie lukt in Wijster niet. Het is nog even afwachten, maar hopelijk is daar genoeg ruimte over voor onze panelen. Het zou een mooi begin zijn.”

Positieve reacties
Volgens Laning wordt in het dorp positief gereageerd op de plannen. ,,Natuurlijk hoeft niet iedereen lid te worden, dat is een eigen keuze. Maar wij als bestuur waren verbaasd over het aantal ingevulde formulieren dat we vorige week al binnen hadden.” De teller staat nu op zo’n twintig leden.
De coöperatie is er niet specifiek voor energie-inkoop, benadrukt Laning. ,,We zijn er voor alles wat met duurzaamheid en leefbaarheid te maken heeft. Per keer maken we de keus wat we gaan oppakken.” Iedereen uit Drijber en het directe buitengebied kan lid worden.

Ondersteuning
De eerste vergadering van de club is dinsdag 12 juni in het dorpshuis. ,,Elk coöperatielid kan het eerste halfuur aanschuiven en meedenken. Dat doen we bewust om te voorkomen dat het een klein clubje wordt.” Het streven is iedere maand bij elkaar komen.

Het bestuur krijgt hulp van de gemeente, die een opstartsubsidie beschikbaar stelt. Daarnaast helpt het landelijke platform Buurtkracht. ,,Zij ondersteunen bijvoorbeeld met presentaties over ingewikkelde onderwerpen als de postcoderoos. Ik ben als vrijwilliger gewend dat je alles zelf moet doen. Nu hebben we fantastische ondersteuning, dat komt helemaal goed.”