De noodzaak van lokale initiatieven

Wat is de beste manier om energiezuinig gedrag te stimuleren?
‘We hebben een meta-analyse gedaan om te onderzoeken welke sociale beïnvloedingsstrategieën er nu het best werken om energiezuinig gedrag te bevorderen. De meest succesvolle aanpak is de inzet van wat ze in Amerika blockleaders noemen. Mensen uit de buurt die een energiebesparend programma introduceren en begeleiden. De programma’s blijken vooral succesvol op plekken waar de sociale banden al sterk zijn, waarschijnlijk omdat er dan meer onderling contact is en de block leaders meer lijken op de mensen in de buurt.

In Nederland zijn de laatste jaren in veel buurten lokale energie-initiatieven en energiecoöperaties door bewoners opgezet; eigenlijk een soort blockleaderssystemen. Uit ons onderzoek blijkt dat dit soort initiatieven effectief kunnen zijn om fossiel energieverbruik te verminderen. De overheid zou dit soort initiatieven kunnen faciliteren. Die coöperaties genieten vaak meer vertrouwen dan overheid of bedrijven.

Lees verder

bron: eigen huis magazine nov 2017