Agenda

20-06-2017
De bouw van Zonnepark Vierverlaten is bijna afgerond. Het grootste collectieve zonnepark van Nederland – dat uit maar liefst 7.777 zonnepanelen bestaat – wordt op 1 juli overgedragen aan burgers, die in het park hun lokale, groene stroom opwekken. Niet eerder werd zo’n groot zonnepark in handen van burgers gerealiseerd!
20-06-2017
Speciaal voor lokale initiatieven die aan het begin staan van een nieuw project organiseert HIER opgewekt een praktische training over de postcoderoosregeling. Deze pilottraining is specifiek gericht op de verschillende stappen in de organisatie en realisatie van lokale zonne-energieprojecten waarbij gebruik gemaakt wordt van de Regeling Verlaagd Tarief. Lees verder
29-06-2017
De energievoorziening is volop in beweging. We willen graag af van de fossiele brandstoffen maar zijn er tegelijk nog sterk van afhankelijk. Het winnen van gas uit onze bodem is inmiddels niet meer zo vanzelfsprekend en doet veel stof opwaaien. Ook Drentse inwoners en bestuurders beginnen steeds meer vragen te stellen bij de winning van aardgas in hun provincie. In Groningen is dit inmiddels al langere tijd een bron van grote onrust, forse tegenstellingen en conflicten.
Hoe gaan we dit vraagstuk in Drenthe aanpakken? Wat doen we hier met de bestaande of nieuwe gaswinning? Is simpel ‘Nee!’ zeggen voldoende, stellen we voorwaarden en hoe ver mag dat gaan? Hoe betrek je bewoners hierbij?  En hoe dicht je de kloof tussen het Haagse beleid, mijnbouwtechneuten en de huiseigenaar die zijn huis voelt trillen?
De Natuur en Milieufederatie Drenthe organiseert op donderdagavond 29 juni een speciale themabijeenkomst en debat over de gaswinning in Drenthe waarin  de bovenstaande vragen en dilemma’s centraal staan.
Betrokken bestuurders,  gasproducenten, bewonersgroepen en natuur- en milieuorganisaties gaan met elkaar in dialoog en debat. Ze hebben verschillende posities, maar moeten ook samen verder.
Het debat wordt geleid door Jaap Jepma. Sprekers zijn o.a. Manuel Sintubin, Hoogleraar KU Leuven, gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe en lokale ervaringsdeskundigen.

Globaal programma op 29 juni:

Vanaf 17:00 tot 18.00 uur krijgen de deelnemers gelegenheid het Drents Museum te bezoeken.
20:00 uur Start “Maatschappelijk Drents Gasdebat”
22:00 uur Einde programma

Aanmelding
In verband met het beschikbare aantal plaatsen is aanmelding vooraf noodzakelijk. U ontvangt in eerste instantie een ontvangstbevestiging van uw aanmelding. Afhankelijk van de beschikbaarheid van plaatsen ontvangt u een bevestiging van deelname met meer gedetailleerde informatie.
Wilt u aanwezig zijn bij de Themabijeenkomst Drents Gasdebat om 20.00 uur, dan verzoeken wij u zich via deze link aan te melden.
Deelnemers/bezoekers die zich tijdig aanmelden bieden wij ook de mogelijkheid tot een bezoek aan de tentoonstelling “The Great Liao” in het Drents Museum.

NB Voor avondeten wordt niet gezorgd. Ook het museum-café is deze avond gesloten.

Wij hopen u op 29 juni te begroeten.

08-09-2017  
Save the date! Vrijdag 8 september bij het Boomkroonpad in Drouwen. Als zes grote natuurorganisaties in de provincie Drenthe organiseren we voor de vierde keer deze inspiratiemiddag. Dit jaar bevat het programma interessante workshops en leuke doe-activiteiten rond het thema klimaatverandering.Het doel is kennis uitwisselen en netwerken met andere actievelingen en vrijwilligers die zich inzetten voor natuur en milieu in Drenthe. Zet de datum alvast in uw agenda, de offiële uitnodiging en mogelijkheid tot aanmelden volgen begin juni. lees verder